Ing. Viera Maslej Krešňáková PhD.


Oblasti odborného záujmu

  • Deep & Machine learning
  • Data science
  • Econometric
  • Text mining
  • Computer vision

O Mne

V období 2018-2021 som bola internou doktorandkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom bol doc. Ing. Peter Butka, PhD.. Téma mojej dizertačnej práce je Metódy hlbokého učenia v analytických úlohách a rozhodovaní  

V roku 2017 som ukončila 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Numerické riešenie nekorektných úloh na špeciálnych množinách pod vedením  doc. RNDr. Ján Buša, CSc.. 
V roku 2015 som ukončila 1.stupeň štúdia v odbore Aplikovaná informatika s bakalárskou prácou na tému Aproximácia funkcií pod vedením   doc. RNDr. Ján Buša, CSc.. 

Výučba zimný semester

Heuristické optimalizačné procesy

zimný semester, 1.Ing

Objavovanie znalostí

zimný semester, 1.Ing

Strojové učenie

Výučba letný semester

Inžinierska ekonometria


letný semester, 1.Ing

Simulačné systémy v hospodárskej informatike

Jazyky pre dátovú analytiku

Aplikácia databázových systémov

Publikácie

(2021) Michal Čokina, Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka, Štefan Parimucha
Automatic classification of eclipsing binary stars using deep learning methods
In: Astronomy and Computing, Volume 36, 100488, ISSN 2213-1337

(2021) Viera Maslej Krešňáková, Khadija El Bouchefry, Peter Butka
Morphological classification of compact and extended radio galaxies using convolutional neural networks and data augmentation techniques
In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society = Monthly notices of the R.A.S. : a journal of the Royal Astronomical Society. - Oxford (Veľká Británia) : Oxford University Press Roč. 505, č. 1 (2021), s. 1464-1475 [print, online]. - ISSN 0035-8711

(2021) Klaudia Ivancová, Martin Sarnovský, Viera Maslej Krešňáková
Fake news detection in Slovak language using deep learning techniques
In: SAMI 2021 : IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. - Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 255-259 [online, USB-key]. - ISBN 978-1-7281-8053-3 (online)

(2021) Kristína Machová, Ivan Srba, Martin Sarnovský, Ján Paralič, Viera Maslej Krešňáková, Andrea Hrčková, Michal Kompan, Marián Šimko, Radoslav Blaho, Daniela Chudá, Mária Bieliková, Pavol Návrat
Addressing False Information and Abusive Language in Digital Space Using Intelligent Approaches
In: Towards Digital Intelligence Society : A Knowledge-based Approach. - Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature s. 3-32 [print, online]. - ISBN 978-3-030-63871-9

(2020) Martina Szabóová, Martin Sarnovský, Viera Maslej Krešňáková, Kristína Machová
Emotion Analysis in Human-Robot Interaction
In: Electronics. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 11 (2020), s. 1-30 [online]. - ISSN 2079-9292

(2020) Viera Maslej Krešňáková, Martin Sarnovský, Peter Butka, Kristína Machová
Comparison of Deep Learning Models and Various Text Pre-Processing Techniques for the Toxic Comments Classification
In: Applied sciences. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 23 (2020), s. [1-26] [online]. - ISSN 2076-3417

(2020) Viera Maslej Krešňáková
Convolutional neural networks and data augmentation
In: SCYR 2020 : Nonconference Proceedings of Young Researchers. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 34-35 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3538-4

(2020) Kristián Hai Le Thanh, Viera Maslej Krešňáková and Peter Butka
Metódy hlbokého učenia pre klasifikáciu rádiových galaxií
In: Electrical Engineering and Informatics 11 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 350-354 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3585-8

(2020) Peter Kuľbaga, Viera Maslej Krešňáková and Peter Butka
Anotácia a detekcia lineárnych objektov v prehliadke oblohy
In: Electrical Engineering and Informatics 11 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 355-359 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3585-8

(2020) Martin Harman, Viera Maslej Krešňáková and Peter Butka
Analýza dát v doméne astronomických pozorovaní
In: Electrical Engineering and Informatics 11 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 360-364 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3585-8

(2020) Kristián Maťašovský, Viera Maslej Krešňáková and Peter Butka
Interaktívna vizualizácia dát zo satelitných pozorovaní
In: Electrical Engineering and Informatics 11 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 365-368 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3585-8

(2020) Lukáš Humeník, Viera Maslej Krešňáková and Peter Butka
Metódy hlbokého učenia pre klasifikáciu zákrytových premenných hviezd
In: Electrical Engineering and Informatics 11 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 369-372 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3585-8

(2020) Zuzana Dávidová, Viera Maslej Krešňáková and Martin Sarnovský
Metódy hlbokého učenia pre detekciu a klasifikáciu antisociálneho správania v online priestore
In: Electrical Engineering and Informatics 11 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 373-378 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3585-8

(2020) Viera Maslej Krešňáková, Martin Sarnovský and Peter Butka
Deep learning methods for Fake News detection
In: IEEE Joint CINTI-MACRo 2019 : IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics. - Szeged (Maďarsko) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 143-148 [online]. - ISBN 978-17-28156-25-5

(2019) Viera Maslej Krešňáková, Kristián Hai Le Thanh, Eduard Pizur and Peter Butka
Klasifikácia rádiových galaxií metódami hlbokého učenia
In: Data a Znalosti & WIKT 2019 : zborník konferencie. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 35-38 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3354-0

(2019) Viera Maslej Krešňáková
Overview of deep learning methods applied for data analysis in astrophysics
In: SCYR 2019 : Scientific Conference of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 127-130 [online, CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3273-4

(2019) Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Použitie metód hlbokého učenia na analýzu dát v astrofyzike
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 322-328 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Eduard Pizur, Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Detekcia spájania galaxií pomocou metód hlbokého učenia
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 76-80 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2019) Daniel Kottner, Viera Maslej Krešňáková, Peter Butka
Analýza astronomických dát - detekcia lineárnych objektov v prehliadke oblohy
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 407-411 [CD-ROM, online]. - ISBN 978-80-553-3342-7

(2017) Viera Maslej Krešňáková
Using conjugate gradients projection method for solving ill-posed problems on the special sets
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - Košice (Slovensko) : Fakulta elektrotechniky a informatiky Roč. 17, č. 2 (2017), s. 43-47 - ISSN 1335-8243

Projekty

  • FEI-2018-52 (Systém pre podporu rozhodovania v regionálnych samosprávach)
  • APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát)
  • APVV-17-0267 (Rebelion: Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách)
  • VEGA projekt č. 1/0493/16 (Metódy a modely pre analýzu prúdov dáth)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

link

Top